Гадаад паспортын цээж зурагны нүүрний биометикийн шаблон

Гадаад паспортын цээж зурагны нүүрний биометикийн шаблон


ИКАО-ийн СТАНДАРТЫН ШАБЛОН

Цээж зурагт тавигдах шаардлагууд
  1. Зургийн 3.5*4.5см-ийн хэмжээтэй цагаан фон дээр авахуулна.
  2. Нүүрний өндөр 23-36 мм байна.
  3. Хэвлэмэл зураг нь барзгаргүй, жигд өнгөтэй байна.
  4. Цээж зургийг сүүлийн 6-н сарын дотор авахуулсан байх ба зурагнаас татаагүй байна.
  5. Зурагт авахуулж буй хүн камерруу эгц харсан байна.
  6. Зурагт авахуулж буй хүний дух, чих ил гарсан байна.
  7. Паспортын зургийн өнгө тод, нүүрэн хэсэг болон арын фон сүүдэргүй байна.
  8. Зураг авахуулах үедээ малгай өмсөөгүй, нүдний шил зүүгээгүй байна.
  9. Фото зургийн цаас болон өнгөний ялгарал, тодрол нь шаардлага хангахуйц байна.
  10. Зураг авахуулж буй хүний эгэмнээс доош хэсгийг зурагт оруулахгүйгээр зургийг авсан байна.
0