Windows 7 Administrator Password-ыг хэрхэн өөрчлөх вэ

Зарим торхиолдолд өөрийн хиисэн нууц үгээ мартсан эсвэл хэн нэгэн нь солисон байдаг. Хэн нэгний нээлттэй пс-ыг ч энэ аргаар өөрчилж болох юм.
1-р алхам start search - lusrmgr.msc


2-р алхам Administrator сонгон хулганыхаа баруун товчийг даран set password гэсэн хэсгийг сонгоно,
За тэгээд цаашаа ойлгомжтой байгаа шүү зургын дагуу хийгээрэй. 

Буруу зүйлд бүү ашиглаарай : )Comments