Office 2010 full татах

Энэ удаад та бүхэнд нэгэн хэрэгтэй програм хүргэж байна. Үүнийг мэдэхгүй хүн гэж байхгүй шүү. Харин пс ндээ үйлдэлийн систем суулгасан хүмүүст хэрэг болж болох юм гэж бодоод орууллаа.
 2013 гэсэн нь гарсан ба тийм сайн ажилддаг нь одоохондоо кракдаагүй байгаа юм.

Office 2010 Хэмжээ : 740мв0