Blockchain гэж юу вэ ?

Анхдагч блокийн гинж, нь криптограф ашиглан шифрлэгдсэн, блок гэж нэрлэгддэг бичлэгүүдийн тасралтгүй өсөлтийн жагсаалт юм. Блок бүр нь өмнөх блок руу холбосон криптографын хэш заагчийг агуулдаг цаг хугацаа болон гүйлгээний өгөгдөл. Дизайнаар блоконууд нь өгөгдлийг өөрчлөхөд тэсвэртэй байдаг. Харвардын Бизнесийн тойм нь "үүнийг хоёр тал хоёрын хооронд үр дүнтэй, найдвартай, байнгын аргаар бүртгэж чадах нээлттэй, түгээх дэвтэр" гэж тодорхойлсон.  Хуваарилагдсан дэвтэр болгон ашиглахын тулд блокчийг гол төлөв удирддаг -нэг сүлжээ нь шинэ блокуудыг баталгаажуулах протоколыг дагаж мөрдөнө. Бүртгэгдсэн нэг удаа, өгөгдсөн блок дахь өгөгдлийг сүлжээний дараагийн зөрчилдөөнийг шаарддаг бүх дараагийн блокуудыг өөрчлөхгүйгээр буцааж өөрчилж болохгүй.
Блоконууд нь дизайнаар хамгаалагдсан бөгөөд Византийн алдааны зөвшөөрөгдөх хуваарилагдсан тооцоолох системүүдийн жишээ юм. Тиймээс төвлөрсөн бус зөвшилцлийг блокчлон авч хэрэгжүүлсэн. Энэ нь үйл явдлын бичлэг, эмнэлгийн бүртгэл, болон бусад баримт бичгийн менежментийн үйл ажиллагаа, тухайлбал таних менежмент, гүйлгээ боловсруулах, эх сурвалжийг баримтжуулах, зэрэг үйлдэлд хэрэглэнэ
Анхны блокчийг 2008 онд Сатоши Накамото гэгддэг нэргүй хүн эсвэл бүлгээр зохион байгуулж, 2009 онд бүх төрлийн ажил гүйлгээний бүх нийтийн дэвтэр болох bitcoin-ийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болгон хэрэгжүүлсэн. Bitcoin-д зориулсан blockchain-ийн шинэ бүтээл нь итгэмжлэгдсэн эрх бүхий байгууллага эсвэл төв серверийн хэрэгцээ шаардлагагүйгээр орлого зарлага хийх асуудлыг шийдсэн анхны тоон валют болсон.

Comments