ЭЕШ-ын 2013 оны материал түлхүүрийн хамт [10 хичээл]

Нийт ЭЕШ өгөх гэж байгаа дүү нартаа зориулаад Mатематик, Монгол хэл, Физик, Англи хэл, Хими, Нийгмийн тухай мэдлэг, Монгол улсын түүх, Биолог Газарзүй , Орос хэл  гэсэн 10 хичээлийн шалгалтын материалыг оруулж байна. Түлхүүртэй байгаа тул өөрийгөө сориод үзээрэй. Чи өөрийнхөө бодож байснаас ч илүүг хийж чадна...ТАТАХ бол нэрэн дээр дарна уу

Mатематик
 Монгол хэл
 Физик
 Англи хэл
 Хими
 Нийгмийн тухай мэдлэг
 Монгол улсын түүх
 Биолог
 Газарзүй
Орос хэл 


Бүгдийг татах бол ЭНД дарна уу 

Тестын түлхүүр ТАТАХ

0