Тэмдэглэл болон checklist гаргадаг app-ууд

Хүн бүр л аливаа зүйлийг тэмдэглэхдээ өөр өөрийн арга хэрэглэдэг. 
Харин Android утасны app-уудыг хэргэлдэг хүмүүс хэр олон бол.
Хамгийн олон хэрэглэгчтэй олон үйлдэл бүхий хэрэгтэй гурван app.

Google keep Энд дар
Checklist  Энд дар
Google calendar  Энд дар

Comments