Scratch програм ашиглан алгоритм хичээлийн хэрэглэгдхүүн бэлдэх


Орчин үед компьютерийг гэр ахуй, аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, худалдаа, банк, батлан хамгаалах, эмнэлэг-анагаах ухаан, бүх шатны боловсрол олгох сургалт, шинжлэх ухаан, соёл урлаг (шоу бизнес) г.м. нийгмийн бүхий л салбартөргөн ашиглагдаж байна. Компьютер олон нийтийн хэрэглээнд эрчимтэй нэвтэрч байна.Үүнтэй уялдан хүн бүр компьютертай хэрхэн харьцах талаар тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй болох шаардлага гардаг.Ийм мэдлэгийн анхдагч түвшин нь компьютер, түүний ажиллах зарчмын тухай үндсэн ойлголт, өргөн хэрэглээний програмууд дээр ажиллах чадвар зэрэг болно.Тэгвэл удаах түвшний мэдлэг нь хэрэглэгч өөрөө компьютерт зориулсан програм бичих явдал юм.Энэ нь хэрэглэгч компьютерыг бүхэлдээ өөрийн хүссэнээр ашиглаж эхлэх боломжийг нээж өгдөг.Энэхүү ангийн ажил нь програмчлалын үндсийг мэдүүлэх чиглэлтэй.
Гарчиг

I Бүлэг. Алгоритм
1.    Алгоритмын тухай ойлголт
II Бүлэг. Scratch програм
1.    Scratch програмын тухай
2.    Scratch програм ашиглан алгоритм хичээлийн хэрэглэгдхүүн бэлдэх


0