Монгол Улсын улаан номонд орсон цэцэгс

Монгол Улсын улаан номонд орсон зарим төрлийн ховор  цэцэгсийг орууллаа. Зарим ториололд эдгээр зураг болон материал олоход хүндрэлтэй байх шиг санагддаг . Танд хэрэг болно гэж бодож байна.


0