Байгууллагын серверээс хаасан вэб хуудасруу нэвтрэх арга

Байгууллагын серверээс зарим олон нийтийн сүлжээ хуудасуудыг хаасан байдаг.Энэ програмыг ашиглан FB youtube twitter гэх мэт хаасан вэб хуудасруу нэвтэрч чадна.

0