User account control regedit ашиглан болиулах арга

 User account control ашиглан пснд программ суулгах аливаа файл хуулах зэрэг үйлдэлийг хорисон байдаг.Харин үүнийг доорх аргаар хакдаж болно.


Доорх замыг ашиглаарай
 [цонх+R] regedit + 
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System


Comments