PHP хэл гэж...PHP  бол сервэр талын, платформ хамааралгүй, HTML холилдсон вэб хэл юм.


Дээрх тодорхойлолтыг тайлбарлая.
1.    Бүх PHP кодууд сервер дээр байрлах бөгөөд сервэр дээр өгөгдөл нь  гүйцэтгэгдэнэ.
2.    Платформ хамааралгүй: PHP кодыг Unix, Windows NT, Macintosh болон бусад үйлдлийн системтэй сервэр дээр ажиллууж болно.
3.    HTML холилдсон: PHP кодыг HTML кодын дотор хольж болно.
4.    Вэб хэл: Вэб хэл нь програмын хэлээс ялгаатай. Вэбийн хэлээр бичсэн програм нь браузэрын туслалцаатайгаар ажилладаг бол програмын хэлээр бичсэн програм өөрөө биеэ дааж ажилладаг.
PHP –ын жинхэнэ ид  шид нь датабэйстэй холбогдож дата буюу мэдээлэлтэй харьцах бусад сервэр талын вэб хэлүүдээс олон төрлийн датабэйстэй холбогдож чаддагаараа онцлог. 

0