Dreamweaver програмын тухай

Dreamweaver нь HTML кодчлол мэддэг вэб хөгжүүлэгчдэд зориулсан Вэб хуудас боловсруулагч програм юм. Dreamweaver ашиглан та HTML кодчлолд өөрчлөлт хийж болохоос гадна Вэб зохиомжлох хүчирхэг хэрэгслүүдийн тусламжтай хялбар энгийн аргаар ажлаа гүйцэтгэх боломжтой. Dreamweaver нь HTML, CSS Java script лавлах (reference), Java script код шалгагч  (Debugger), код засварлагч (Code inspector) зэрэг хэрэгслийн тусламжтай Java script, XML болон бусад төрлийн текстүүдийг засварлана. 
Мөн зохиомжийн олон хэрэгслийн тусламжтай нэг мөр ч код бичилгүйгээр үзэмжтэй, хурдан вэб хуудсаа үүсгэж чадна. Dreamweaver програмд хэрэглэгчид өөрсдийн хүссэнээрээ тохируулга хийх боломжтой.   
0