GNU гэж юу вэ?

 
1984 оны 1-р сард Richard Stallman GNU систем, чөлөөт программ хангамжаас бүрдсэн ЮНИКС хэв маягийн төгс үйлдлийн системийг хөгжүүлэхийн тулд GNU-г нэвтрүүлсэн.Өнөө үед Линукс кернелийг хэрэглэдэг GNU үйлдлийн системийн олон хувилбарууд өргөн хэрэглэгдэж байна.
GNU төсөл нь чөлөөт программ хангамжийн үзэл санаатай нягт уялддаг.Section2 -Free Software-д чөлөөт программ хангамжийн ухагдхуунуудыг тайлбарласан байгаа.
Линукс анхлан сурагчдад зориулсан 10 ширхэг үнэгүй номыг
ЭНД дарж  үзнэ үү
0