Компьютерийн хуурамч үзүүлэлт хийх

Эхлээд RUN цэс ашиглан regedit гэж бичээд enter дар. Энэ үйлдэлийг хийснээр таны үзүүлэлт нэмэгдэхгүй зөвхөн харагдах байдалыг л өөрчилнө шүү. Игнээд доорх зурагууд дээр тодорхой байгаа тул дагаад хийгээрэй0