USB.Disk.Security танд заавал хэрэг болно.

Таны пс-д гаднаас холбогдож буй бүх л төрлийн зүйлээс хамгаалан илрэх вирусыг автоматаар устгадагаараа бусад адил төрлийн програмаас ялгаатай юм. Файл дотор нь заавар байгаа тул бүрэн ажиллах болно. 

0