Цахим хичээл [амьд биеийн бүтцийн түвшин] 3-5 анги


амьд биеийн бүтцийн түвшин [Hicheel de.blogspot.com] from kuzkoliloЗорилго
Амьдрал бол тогтолцоот бүтэц болох талаар мэдлэг эзэмшүүлнэ

Зорилт
1.Амьд биеийн бүтэц зохион байгуулалтын түвшингүүдийг мэдэх
2.Амьд биемахбодь нэгдмэл бүтэцтэй болохыг тайлбарлах
0