Yahoo messenger давхар нээх


run цэсрүү орно
 
REGEDIT гэж бичээд enter дар
   
гарч ирсэнээс HKEY_CURRENT_USER ->Software->yahoo->pager-> гэсэн дараалалаар орно
 New->DWORD Value гэж сонгоход дээрх файл үүснэ
 
түүний нэрийг нь plural гэж өгнө Ингээд Value data гэсэн цонхонд байгаа 0 гэсэн утгийг 1111 болгоно
 
За ингээдл баахан YAHOO-гоо нээгээд байж болно шүү дээ. АМЖИЛТ
Эх сурвалж: facebook/bmwarez  
1