Regedit-ын disabled-ыг болиулах
Зарим тохиолдолд administator regedit-ыг disabled болгосон байдаг. Ямар нэгэн програм суулгах явцад regedit хэсгээс крак хийх шаардлага гардаг.Энэ нь үүнд л хэрэг болох заавар юм.

Хэрвээ таны компьютер run цэснээс орохгүй алдаа заагаад байвал доорх зааварын дагуу хийгээрэй.


Notepad нээгээд.
Доор байрлах кодыг хуулаад нээсэн Notepad дээрээ paste хий.

reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /t Reg_dword /v DisableRegistryTools /f /d 0

Дараа нь save as хийгээд нэрийг нь  EnableRegistry.bat  гэж өгөөд хадагла. Дараа нь ажилуулаад run цэсээ ашиглахад асуудалгүй орно. За амжилт хүсэе.
0