МОНГОЛ БИЧГИЙН ГАРАЛ,ҮҮСЭЛ

Бичиг үсэг гэгч хүмүүний ухаан бөлгөө.Эрдэнэт хүмүүн өөрийн мөнх бусыг ухаарч, үүх түүх,амьдралын туршлага, ухаан бодол, захиас сургаалаа хойч үедээ өвлүүлэх арга билгийг нээж бичиг үсэг үүсгэжээ. Монгол бичиг бол амьтнаас ангид босоо явдаг хүний бичиг, галын дөл мэт өөдөө дүрэлзэн мандан бадрахын бэлгэдэл, эхээсээ босоогоороо унаж, үүрээр босоогоороо зүүрмэглэх шандаст хүлэг морь мэт хийморлог бичиг


0