Монголын нууц товчоо /Бүрэн эхээрээ/татах


Хїн тєрєлхтний соёл нь бичиг, зохиолтой гїн холбогдолтой. Аливаа їндэстний аж ахуй ба соёлын хєгжилт нь ургамал мэт єсєж ирэхэд тїїний ишийн хумьсан товч дэлгэж, уран зохиолын цэцгийг нээнэ. Їндэстэн бїрд ийм уран зохиолын анхны цэцэг, дурсгалт бичиг байна.
            Орост Х зууны їед зохиогдсон “Игорийн Хорооны їг” гэдэг сайханзохиол бий. Гїржид XII зууны їед Шота Руставелийн  зохиосон “Барсан хэвнэгт баатар” гэдэг шїлэглэсэн зохиол бий. Францад  “Роландын дуулал” гэдэг их Карл хааны байлдааны тїїхийгавч  бичсэн  зохиол бий. Грект “Илиада Одиссей” гэдэг хэдэн мянган жилийн урьд зохиогдсон сайхан їлгэр бий.
0