“Хуурай сүүний” төсөл татах [бие даалт]


Гарчиг
1.  Төслийн үндэслэл
2.  Төслийн зорилго
3.  Төслийн зорилт
4.  Төслийг хэрэгжүүлэх боломж

 1.  ТөслийН үндэслэл:
Монголчууд îëîí ìÿíãàí æèëèéí òýðòýýãýýñ мал аж ахуй эрхлэн ò¿¿íèé àøèã øèìýýð àìüäðàëàà òýòãýæ, хатуу øèð¿¿í хүйтэн óëèðàëä ìàõàí õîîë ãолëîí èäýæ, çóí íàìðûí öàãò ñ¿¿, öàãààí èäýýí á¿òýýãäõ ºâºë õàâðûí õàòóó¿¿íèéã  хоол хүнсэндээ өргөн хүрээ, олон нэр төрлөөр ашиглаж иржээ.
Ер нь хоол хүнсний зөв зохицол нь хүний эрүүл мэндэд хамгийн их нөлөөтэй.
Ийнхүү сүү цагаан идээг хоол хүнсэндээ их хэмжээгээр хэрэглэдэг байсан.
Монголчуудад өнөөдрийнх шиг хэлж, тоолж мэдэхгүй олон өвчин зовлон байсан гэж үү? Харин сүүлийн үед хот хүрээ үүсч Монголчуудын амьдрах хэвшил өөрчлөгдөж зарим хэсэг нь мал аж ахуйгаас холдож, óëìààð òýäíèé õîîë õ¿íñ ººð÷ëºãäºæ өнөөгийн байдлаар монгол улсын хүн амын 40 гаруй хувь нь хот, төв газар суурьшжээ.
Хотын иргэд сүү цагаан идээг тодорхой хэмжээгээр хэрэглэдэг боловч шаардлагатай хэмжээнд хүрдэггүй учраас сүүн бүтээгдэхүүнээс авдаг шим тэжээл, эрдэс бодис, амин дэм ялангуяа калüöèéн дутагдалд орж, яс сийрэгжих, яс ургах, үе мөч өвдөх гэх мэт өвчин их болжээ.
Ясны сийрэгжилт бол орчин үед нийт хүн амд тохиолдож буй түгээмэл өвчин. 50 дээш насанд ясны сийрэгжилтээс болсон хугарал эмэгтэйчүүдийн дунд 3 хүний нэгэнд харин эрэгтэйд 8 хүний нэгэнд тохиолддог байна. Судлаачдын үзэж байгаагаар энэ зууны төгсгөлд манай дэлхий дээр ясны сийрэгжилттэй хүмүүсийн тоо 7 сая хүрнэ. Харин одоо урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахгүй бол 2050 он гэхэд ясны сийрэгжилтээс болох хугарлын тоо хэмжээгээ алдахад хүрнэ...
0